Mgr. Jozef Abrahamovský, sprostredkovanie poistenia